Курс по GDPR

Курсът е подходящ за вас, ако:

  • управлявате онлайн бизнес,
  • обработвате лични данни или пък
  • сте длъжностно лице по защита на данните.

Практически ориентирано обучение и консултации.

Разговори на живо с GDPR експерт във виртуална класна стая.

Полезен, удобен и устойчив във времето курс.

От състоялите се до момента дискусии, семинари и обучения, ние установихме, че най- добър ефект се постига чрез онлайн обучението!
Затова разработихме специална програма за лесно и достъпно усвояване на GDPR онлайн.

Програмата е фрагментирана на няколко модула, които показват пътя за съответствие с GDPR:

  • GDPR от правна гледна точка;
  • IT GDPR;
  • набор от полезни примерни бланки и документи, които да използвате директно във Вашата работа;
  • GDPR в действие.

За целта сме предвидили следните стъпки:

  1. Дистанционно обучение в удобно за Вас време (2 пъти седмично × 90 мин.=3 седмици обучение );
  2. GDPR експерт LIVE;
  3. Самоподготовка + допълнителни дискусии.

В края на този курс, всеки ще може да приложи успешно най-доброто от GDPR практиките в Европа.
Ще получите и сертификат, удостоверяващ цялостната подготовка и познания върху GDPR.
Очакваме Ви!