GDPR защитава личните данни

През последните няколко години данните станаха ценен актив и дори са наричани „валутата на бъдещето“. В този контекст, Европейският съюз (ЕС) прие Общият регламент за защита на личните данни (GDPR).

От 25 май 2018г. компаниите ще се изправят пред нови задължения за защита на личните данни, съгласно GDPR. От друга страна ще бъдат засилени вече съществуващите такива. Предстоящите глоби са увеличени значително, а компаниите трябва внимателно да реорганизират вътрешните си процедури за защита, за да постигнат съответствие с GDPR.