Нашите лектори

Ралица Георгиева

Ралица Георгиева е специалист с многогодишен опит в областта на защитата и обработката на лични данни. През 2015г. завършва с отличие магистърска програма „Информационна сигурност“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии.

От началото на 2017г., Ралица Георгиева участва в чуждестранни уебинари и дискусии по прилагането на GDPR. В момента тя е активен член на международната GDPR общност.