Какво е GDPR и кога влиза в сила?

Общият регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR) е със задължителен характер и поставя завишени изисквания към защитата на личните данни, при тяхната обработка. Новите правила влизат в сила от 25 май 2018 г., като предвидените санкции са в размер до 4% от световния годишен оборот за предходната година.

Регламентът увеличава задълженията и отговорностите във връзка със събирането, обработката и защитата на личните данни. Всяка организация трябва да може да демонстрира прилагане на GDPR чрез „принципа на отчетността“. От друга страна, GDPR позволява на физическите лица да контролират личните си данни, чрез разширяване на техните права.

Всичко това налага предприемането на незабавни мерки за подготовка към GDPR. Нека направим първата стъпка към съответствие с GDPR заедно, още сега!